Poświęcenie Sztandaru Związku

 Poświęcenie Sztandaru Związku - 10.11.2014 r.