O szkolnictwie branżowym na spotkaniu Zespołu d/s Edukacji Narodowej Rady Rozwoju

Po jej wystąpieniu, podczas debaty, uczestniczący w spotkaniu przedstawiciel FZZ zwrócił uwagę m.in. na następujące kwestie:

  • wciąż brakuje adresowanej do uczniów i ich rodziców, prowadzonej przez media publiczne, skutecznej kampanii promocyjnej dotyczącej szkół branżowych, na których absolwentów (wykwalifikowanych pracowników fizycznych) istnieje największe zapotrzebowanie ze strony pracodawców na lokalnym, regionalnym i krajowym rynku pracy; dla rodzica liczy się przede wszystkim prestiż więc wybiera dla swojego dziecka szkołę średnią kończącą się maturą (Liceum Ogólnokształcące, Technikum); dla ucznia liczy się opinia rówieśników, moda na dany zawód, powierzchownie rozpoznane zainteresowania, możliwość jakiegoś wynagrodzenia podczas procesu kształcenia zawodowego);
  • pamiętając, że celem zmiany w systemie edukacji zawodowej jest stopniowe wprowadzanie dualnego systemu kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki i realizowanego we współpracy z przedsiębiorstwami stanowiącymi otoczenie gospodarcze szkoły (materiał MEN, Kształcenie zawodowe dla rynku pracy, Wałbrzych, 24 czerwca 2016 r.) - trzeba mieć świadomość, że nie da się tego zrobić bez środków finansowych z Budżetu Państwa (miało temu służyć zapowiadane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską dążenie do utworzenia Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej, który do dnia dzisiejszego nie powstał);
  • skoro systemowe zmiany w kształceniu zawodowym są tak ważne dla wprowadzanej reformy edukacji, to dziwi fakt, że zespół opiniodawczo-doradczy Ministra Edukacji Narodowej do spraw kształcenia zawodowego miał swoje ostatnie spotkanie w grudniu 2016 roku. Czy powołanie kolejnego ciała opiniodawczo-doradczego dla Ministra Edukacji Narodowej, jakim jest Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych rzeczywiście spełni pokładane w nim oczekiwania, czy reprezentujący różne branże członkowie Rady to faktyczni regionalni liderzy wśród dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe (techników i branżowych szkół I stopnia)?
  • dzisiejszy rynek pracy to rynek "fachowców" - ceniący kompetencje i kwalifikacje pozwalające sprawnie realizować zadania zawodowe na danym stanowisku pracy, poszukujący przede wszystkim wykwalifikowanych pracowników fizycznych (to dla nich, a więc absolwentów szkół branżowych istnieje aktualnie najwięcej ofert zatrudnienia na krajowym rynku pracy). Dobry fachowiec ma swoje miejsce w społeczeństwie, posiada prestiż społeczny bez względu na poziom posiadanego wykształcenia;
  • nie można się zgodzić ze stwierdzeniem, że do szkół branżowych trafia młodzież o słabym poziomie intelektualnym - to raczej młodzież o niskim poziomie motywacji osiągnięć i aspiracji edukacyjnych. Jednocześnie ta młodzież, nie lubiąca często uczyć się przedmiotów ogólnokształcących, uzyskująca z nich niskie wyniki - świetnie radzi sobie z praktycznymi przedmiotami zawodowymi, łatwo zdobywa praktyczne umiejętności zawodowe, tak cenione dziś przez pracodawców;
  • brakuje nam narzędzi do badania losów absolwentów szkół (dopiero mają być one tworzone w ramach projektu systemowego PO WER) - dlatego nie są zasadne i w pełni prawdziwe stwierdzenia, że wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w porównaniu do absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum czy Szkoły Policealnej mamy znacznie wyższy odsetek osób bezrobotnych;
  • poza dyskusją jest bezsporny fakt, że dobrze realizowane grupowe i indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole podstawowej może się przyczynić do promocji szkół branżowych (wprowadzona reforma edukacji stworzyła warunki organizacyjne i programowe do realizacji preorientacji zawodowej, orientacji zawodowej i doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach/placówkach systemu oświaty, na różnych poziomach edukacyjnych);
  • mając świadomość dużej dynamiki zmian na rynku pracy (pojawianie się nowych zawodów, zanikanie istniejących zawodów) możemy być jednocześnie pewni tendencji do coraz większej specjalizacji realizowanych na danym stanowisku pracy zadań i czynności zawodowych. Musimy pamiętać, że pracodawcy są zainteresowani nie tylko formalnym kształceniem zawodowym realizowanym w technikum, szkole branżowej czy szkole policealnej ale również pozaformalnym kształceniem zawodowym realizowanym w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych i Kursów Umiejętności Zawodowych. Szczególnie te ostatnie budzą duże zainteresowanie pracodawców, ze względu na czas ich trwania oraz obejmowanie istotnego dla pracodawcy zakresu efektów uczenia się. Niestety brak przepisów wykonawczych dotyczących zasad finansowania Kursów Umiejętności Zawodowych nie pozwala na to by stanowiły element oferty edukacyjnej publicznej szkoły zawodowej na podobnych zasadach jak Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Ta sytuacja wymaga pilnej zmiany;
  • cieszy wyrażona przez panią wiceminister edukacji Marzenę Machałek zapowiedź m.in. trwających pilotażowych prac Instytutu Badań Edukacyjnych nad stworzeniem narzędzi do przewidywania w regionach zapotrzebowania na zawody i uzależnienia od tego w przyszłości subwencji oświatowej, informacja o prowadzonych pracach nad kosztochłonnością nauki w poszczególnych zawodach, zapowiedź zniesienia podatku od darowizn na cele edukacyjne dla pracodawców, możliwość stypendiów finansowych dla uczniów szkół branżowych w zamian za ich pracę u danego pracodawcy po ukończeniu cyklu kształcenia.    

Zmiany i rozwiązania w szkolnictwie branżowym przedstawione zostaną 6 kwietnia br. na Kongresie Zawodowym Powiatów we Wrocławiu. Reasumując, możliwość uczestniczenia w spotkaniu i wyrażenia stanowiska przez przedstawiciela FZZ uznać należy za ważny głos w dyskusji nad planowanymi kolejnymi zmianami w systemie szkolnictwa zawodowego.

Informację opracował Mirosław Górczyński 

Narodowa Rada Rozwoju jest gremium konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Założeniem NRR jest stworzenie płaszczyzny dla debaty programowej nt. rozwoju Polski i wypracowanie stanowisk wykraczających poza horyzont bieżącej polityki. Zadaniem Rady jest formułowanie celów strategicznych oraz metod ich osiągnięcia poprzez analizowanie sytuacji w kluczowych dziedzinach funkcjonowania państwa, definiowanie wyzwań i wskazywanie zagrożeń w perspektywie przyszłości Polski. NRR składa się z 9 sekcji, których obszary wyznaczają główne pola prac badawczych i strategicznych Rady (Bezpieczeństwo, obronność, polityka zagraniczna; Edukacja, młode pokolenie, sport; Gospodarka, praca, przedsiębiorczość; Kultura, tożsamość narodowa, polityka historyczna; Nauka, innowacje; Ochrona zdrowia; Polityka społeczna, rodzina; Samorząd, polityka spójności; Wieś, rolnictwo). Każda z sekcji liczy od kilku do kilkunastu ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska i specjalizacje. Gościnnie w pracach NRR uczestniczyć mogą także specjaliści z obszarów będących tematem aktualnych posiedzeń Rady lub jej Sekcji.

 

bydg.png

 

SOLIDARNOŚĆ OŚWIATA

DOŁĄCZ DO NAS

Pracownicy z kolejnych

szkół i placówek

deklarują chęć

wstąpienia do

Wolnego Związku Zawodowego

Solidarność - Oświata.

Tworzone są struktury Związku

w innych województwach

Czekamy również na Ciebie 

Razem możemy więcej !!! 

Kontakt

Kontakt

Biuro Wolnego Związku Zawodowego 
Solidarność - Oświata

ul. 3 Maja 8/3
85-016 Bydgoszcz

mapa

tel/fax (52) 321-46-22

(52) 585-11-37
(52) 585-12-52 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Rozmowa dnia

Rozmowa dnia w Radiu Pik z Przewodniczącym WZZ Solidarność Oświata

Sławomirem Wittkowiczem dotycząca planowanej  akcji strajkowej

Link do audycji

Godziny pracy biura Związku

 Poniedziałek  -  czwartek
9.00 - 17.00
Piatek
8.00 - 15.00
 

Antymobbing

Wolny Związek  

Solidarność - Oświata

 reprezentując i chroniąc interesy pracownicze, starając się wychodzić naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom członków powołał  Zespół d/s Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi (dotyczy tylko Bydgoszczy)

CESI

 

 

FZZ

 

Informujemy, że biuro Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność - Oświata" w dniach od 29.06.2020 r. do 28.08.2020 r. będzie czynne w godzinach od 10:00 do 15:00

Nowy biuletyn nr 121 z 26 czerwca 2020

Toggle Bar