Władze

ZAŁOŻYCIELE 

WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚĆ – OŚWIATA” 

(7 MAJA 2004 R.)

BARBARA BELICKA – Przedszkole Nr 68 w Bydgoszczy

ALEKSANDRA JAGIELSKA – Zespół Szkół Zawodowych w Koronowie

BEATA JARZĄBSKA – Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3 w Bydgoszczy

ALICJA JASTRZĘBSKA – Gimnazjum Nr 16 w Bydgoszczy

MARIAN KONICZ – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Bydgoszczy

GRZEGORZ MRZYGŁOCKI – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Bydgoszczy

BOŻENA PARULSKA-PINDELSKA – Zespół Szkół Nr 15 w Bydgoszczy

JANUSZ PRUSKI – emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Kadłubie

GRAŻYNA SAWICKA – Szkoła Podstawowa Nr 38 w Bydgoszczy

ZBIGNIEW SŁAWIŃSKI – Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3 w Bydgoszczy

BEATA SZYMAŃSKA – Szkoła Podstawowa Nr 37 w Bydgoszczy

KATARZYNA WARMIJAK – Zespół Szkół Nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy

SŁAWOMIR WITTKOWICZ – Zespół Szkół Nr 24 w Bydgoszczy

ETAP ZAŁOŻYCIELSKI (07.05.2004 R. – 24.01.2005 R.)

KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚĆ – OŚWIATA”

SŁAWOMIR WITTKOWICZ – Przewodniczący Komitetu Założycielskiego

GRAŻYNA SAWICKA– Wiceprzewodnicząca Komitetu Założycielskiego

BARBARA BELICKA – Wiceprzewodnicząca Komitetu Założycielskiego

BEATA SZYMAŃSKA – Członek Komitetu Założycielskiego

ZBIGNIEW SŁAWIŃSKI – Członek Komitetu Założycielskiego

ALEKSANDRA JAGIELSKA – Członek Komitetu Założycielskiego

ALICJA JASTRZĘBSKA – Członek Komitetu Założycielskiego 

I KADENCJA (24.01.2005 R. – 15.10.2009 R.)

ZARZĄD KRAJOWY WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚĆ – OŚWIATA”

SŁAWOMIR WITTKOWICZ – Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata”

RYSZARD SEIDEL – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego

BARBARA BELICKA – Skarbnik, Członek Prezydium Zarządu Krajowego

ALEKSANDRA JAGIELSKA – Sekretarz, Członek Prezydium Zarządu Krajowego

MAREK LIBERA – Członek Zarządu Krajowego

GRAŻYNA SAWICKA – Członek Zarządu Krajowego; Przewodnicząca Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego

GRAŻYNA WOJTAŚ – Członek Zarządu Krajowego; Przewodnicząca Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego

TOMASZ SZYMANKIEWICZ – Członek Zarządu Krajowego; Przewodniczący Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego

AGATA HARCIAREK – Członek Zarządu Krajowego; Przewodnicząca Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego

IRENA MOLENDA – Członek Zarządu Krajowego; Przewodnicząca Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego

ROMAN GRYCZYŃSKI – Członek Zarządu Krajowego; Przewodniczący Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚĆ – OŚWIATA”

DANUTA ŁASKA – Przewodnicząca KKR (do 10.07.2009 r.)

MAREK DOBUCKI – Członek KKR

MAREK WITKOWSKI – Członek KKR

BARBARA MAZUREK – Członek KKR

II KADENCJA (15.10.2009 R. – 03.10.2013 R.)

ZARZĄD KRAJOWY WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚĆ – OŚWIATA”

SŁAWOMIR WITTKOWICZ- Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata”

TOMASZ SZYMANKIEWICZ- Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego; Przewodniczący Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego

BARBARA BELICKA- Członek Prezydium Zarządu Krajowego, Skarbnik Zarządu Krajowego

ALEKSANDRA JAGIELSKA (do 21.08.2013 r.)- Członek Prezydium Zarządu Krajowego, Sekretarz Zarządu Krajowego; Przewodnicząca Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego 

DAMIAN DZIATKOWIAK- Członek Prezydium Zarządu Krajowego

RYSZARD CHUŁEK- Członek Zarządu Krajowego

ROMAN GRYCZYŃSKI- Członek Zarządu Krajowego; Przewodniczący Wielkopolskiego Zarządu Krajowego

AGATA HARCIAREK- Człoenk Zarządu Krajowego; Przewodnicząca Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego

DOROTA HOŁUBOWSKA- Członek Zarządu Krajowego; Przewodnicząca Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego

IRENA MOLENDA- Członek Zarządu Krajowego; Przewodnicząca Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego

IRENA MURAWSKA- Członek Zarządu Krajowego

PIOTR REJMAN- Członek Zarządu Krajowego

MIROSŁAW SADOWSKI- Członek Zarządu Krajowego; Przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego

GRAŻYNA SAWICKA- Członek Zarządu Krajowego

GRAŻYNA WOJTAŚ- Członek Zarządu Krajowego; Przewodnicząca Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego

KATARZYNA WARMIJAK (do 02.09.2013 r.)- Członek Zarządu Krajowego 

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚĆ – OŚWIATA”

GRZEGORZ SMOLIŃSKI – Przewodniczący KKR

EWA ZACŁONA – Wiceprzewodnicząca KKR

BARBARA HEJZA – Członek KKR

BARBARA SZCZYGIEŁ – Członek KKR

BEATA SZYMAŃSKA – Członek KKR

III KADENCJA (OD 03.10.2013 R.)

ZARZĄD KRAJOWY WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚĆ – OŚWIATA”

SŁAWOMIR WITTKOWICZ- Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata”

BARBARA BELICKA- Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego; Skarbnik Zarządu Krajowego, Członek Prezydium Zarządu Krajowego; Przewodnicząca Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego

DAMIAN DZIATKOWIAK- Sekretarz Zarządu Krajowego, Członek Prezydium Zarządu Krajowego

RYSZARD CHUŁEK- Członek Zarządu Krajowego

LASANNA GŁÓWCZYK- Członek Zarządu Krajowego

MIROSŁAW GÓRCZYNSKI- Członek Zarządu Krajowego

ROMAN GRYCZYŃSKI- Członek Zarządu Krajowego; Przewodniczący Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego

AGATA HARCIAREK- Członek Zarządu Krajowego; Przewodnicząca Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego

DAGMARA IWANCIW - Członek Zarządu Krajowego

MARIA KARDAŚ- Członek Zarządu Krajowego; Przewodnicząca Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego

KATARZYNA KRZYSTECZKO – WRÓBEL - Członek Zarządu Krajowego; Przewodnicząca Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego

IRENA LEWIŃSKA- Członek Zarządu Krajowego

MAREK LIBERA- Członek Zarządu Krajowego

IRENA MOLENDA- Członek Zarządu Krajowego; Przewodnicząca Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego

BOŻENA PARULSKA – PINDELSKA  - Członek Zarządu Krajowego

PIOTR REJMAN - Członek Zarządu Krajowego

IWONA RUTKOWSKA – WYDRA  - Członek Zarządu Krajowego; Przewodnicząca Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego

MIROSŁAW SADOWSKI- Członek Zarządu Krajowego; Przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego

ZBIGNIEW SADZA- Członek Zarządu Krajowego, Przewodniczący Warmińsko - Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego

NATALIA SIKORA- Członek Zarządu Krajowego; Przewodnicząca Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego

GRZEGORZ SMOLIŃSKI- Członek Zarządu Krajowego

TOMASZ SZYMANKIEWICZ- Członek Zarządu Krajowego; Przewodniczący Śląskiego Zarządu Krajowego

GRAŻYNA WOJTAŚ- Członek Zarządu Krajowego; Przewodnicząca Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego

GRZEGORZ WRONKOWSKI- Członek Zarządu Krajowego; Przewodniczący Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego

 

 

 
 

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚĆ – OŚWIATA”

BEATA SZYMAŃSKA – Przewodnicząca KKR od 24.03.2017 r. (p.o. Przewodniczącej od 14.06.2016r.)

LILIANNA PAWLAK – KOZŁOWSKA – Sekretarz KKR

JOANNA MOZDRZANOWSKA – Członek KKR

MIROSŁAW SIUDA – Członek KKR

ANNA MARIA KOSMOWSKA - Członek KKR (od 24.03.2017 r.

HALINA LIPIŃSKA –   Przewodnicząca  KKR od 03.10.2013 do 07.06.2016 r.