Wolny Związek Zawodowy Solidarność Oświata

Władze

I KADENCJA (24.01.2005 R. – 15.10.2009 R.)

ZARZĄD KRAJOWY WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚĆ – OŚWIATA”

SŁAWOMIR WITTKOWICZ – Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata”

RYSZARD SEIDEL – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego

BARBARA BELICKA – Skarbnik, Członek Prezydium Zarządu Krajowego

ALEKSANDRA JAGIELSKA – Sekretarz, Członek Prezydium Zarządu Krajowego

MAREK LIBERA – Członek Zarządu Krajowego

GRAŻYNA SAWICKA – Członek Zarządu Krajowego; Przewodnicząca Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego

GRAŻYNA WOJTAŚ – Członek Zarządu Krajowego; Przewodnicząca Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego

TOMASZ SZYMANKIEWICZ – Członek Zarządu Krajowego; Przewodniczący Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego

AGATA HARCIAREK – Członek Zarządu Krajowego; Przewodnicząca Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego

IRENA MOLENDA – Członek Zarządu Krajowego; Przewodnicząca Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego

ROMAN GRYCZYŃSKI – Członek Zarządu Krajowego; Przewodniczący Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚĆ – OŚWIATA”

DANUTA ŁASKA – Przewodnicząca KKR (do 10.07.2009 r.)

MAREK DOBUCKI – Członek KKR

MAREK WITKOWSKI – Członek KKR

BARBARA MAZUREK – Członek KKR

Nowy biuletyn z 7 października 2019

Toggle Bar