Władze

II KADENCJA (15.10.2009 R. – 03.10.2013 R.)

ZARZĄD KRAJOWY WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚĆ – OŚWIATA”

SŁAWOMIR WITTKOWICZ- Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata”

TOMASZ SZYMANKIEWICZ- Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego; Przewodniczący Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego

BARBARA BELICKA- Członek Prezydium Zarządu Krajowego, Skarbnik Zarządu Krajowego

ALEKSANDRA JAGIELSKA (do 21.08.2013 r.)- Członek Prezydium Zarządu Krajowego, Sekretarz Zarządu Krajowego; Przewodnicząca Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego 

DAMIAN DZIATKOWIAK- Członek Prezydium Zarządu Krajowego

RYSZARD CHUŁEK- Członek Zarządu Krajowego

ROMAN GRYCZYŃSKI- Członek Zarządu Krajowego; Przewodniczący Wielkopolskiego Zarządu Krajowego

AGATA HARCIAREK- Człoenk Zarządu Krajowego; Przewodnicząca Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego

DOROTA HOŁUBOWSKA- Członek Zarządu Krajowego; Przewodnicząca Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego

IRENA MOLENDA- Członek Zarządu Krajowego; Przewodnicząca Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego

IRENA MURAWSKA- Członek Zarządu Krajowego

PIOTR REJMAN- Członek Zarządu Krajowego

MIROSŁAW SADOWSKI- Członek Zarządu Krajowego; Przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego

GRAŻYNA SAWICKA- Członek Zarządu Krajowego

GRAŻYNA WOJTAŚ- Członek Zarządu Krajowego; Przewodnicząca Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego

KATARZYNA WARMIJAK (do 02.09.2013 r.)- Członek Zarządu Krajowego 

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚĆ – OŚWIATA”

GRZEGORZ SMOLIŃSKI – Przewodniczący KKR

EWA ZACŁONA – Wiceprzewodnicząca KKR

BARBARA HEJZA – Członek KKR

BARBARA SZCZYGIEŁ – Członek KKR

BEATA SZYMAŃSKA – Członek KKR

Od 25 maja 2020 r. biuro Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność - Oświata" będzie czynne w godzinach od 9:00 do 15:00.

Toggle Bar